Promocje
Kubeczki Piłkarze PZPN 9cm 6szt.
Kubeczki Piłkarze PZPN 9cm 6szt.

3,00 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 3,00 zł
szt.
Kubeczki Termiczne Piłkarze PZPN 9cm 5szt.
Kubeczki Termiczne Piłkarze PZPN 9cm 5szt.

3,00 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 3,00 zł
szt.
Balony Białe z nadrukiem Piłkarzy PZPN 30cm 5szt
Balony Białe z nadrukiem Piłkarzy PZPN 30cm 5szt

3,50 zł

Cena regularna: 7,50 zł

Najniższa cena: 3,50 zł
szt.
Trąbki Piłkarze PZPN 6szt.
Trąbki Piłkarze PZPN 6szt.

3,00 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 3,00 zł
szt.
Czapeczki Piłkarze PZPN 6 szt
Czapeczki Piłkarze PZPN 6 szt

2,50 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 2,50 zł
szt.
Słomki Medaliony Piłkarze PZPN 24cm 5szt.
Słomki Medaliony Piłkarze PZPN 24cm 5szt.

2,50 zł

Cena regularna: 5,00 zł

Najniższa cena: 2,50 zł
szt.
Talerzyki Piłkarze PZPN 18 cm 6 szt.
Talerzyki Piłkarze PZPN 18 cm 6 szt.

3,50 zł

Cena regularna: 7,00 zł

Najniższa cena: 3,50 zł
szt.
Talerzyki Reprezentacja PZPN 23 cm 6 szt.
Talerzyki Reprezentacja PZPN 23 cm 6 szt.

4,00 zł

Cena regularna: 8,00 zł

Najniższa cena: 4,00 zł
szt.
Balony Białe i Czerwone 10cali 25cm op. 20 szt.
Balony Białe i Czerwone 10cali 25cm op. 20 szt.

5,00 zł

Cena regularna: 7,50 zł

Najniższa cena: 5,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN


§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy (zwany dalej jako "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (zwany dalej jako "Regulamin").
2. Właścicielem Sklepu jest: Maciej Rafalski, Warszawa, ul. wólczyńska 65/28 , NIP: 118 18 18 560 , tel. 511 119 819., adres email: balonynaprezent@wp.pl
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania
zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. Dokładamy starań, by opisy i dane techniczne produktów dostępnych w sklepie były zgodne z opisami i danymi technicznymi podawanymi przez ich producentów. Jednakże sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne opisy i dane techniczne w przypadku gdy są tożsame z opisami i danymi technicznymi podanymi przez producenta.
9. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
10. Produkty oferowane w sklepie internetowym nie są odzwierciedleniem aktualnych stanów
magazynowych oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Chwilowa niedostępność produktów nie może stanowić podstawy do roszczeń zamawiającego wobec sklepu.


§2
Zamówienia
W celu dokonania zakupów w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży) w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka.
Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie, a także podaje swoje dane
W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści składanego zamówienia i zaakceptowania treści
Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
Kupujący może dokonać zakupów z wykorzystaniem Konta użytkownika lub z pominięciem założenia
Konta użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu
zamówienia w Sklepie.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w
momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy
wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
5. W przypadku braku towaru w magazynie w chwili realizacji zamówienia, sklep podejmie próbę
sprowadzenia go od producenta lub licencjonowanego dystrybutora. W takiej sytuacji klient zostanie
poinformowany o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy. Zamówienie może zostać anulowane na prośbę klienta.


§3
Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą:

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

6. Formy zwrotów środków:

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.


§4
Reklamacje
1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych zawartości
(i jej opakowania zewnętrznego) przesyłki w obecności dostawcy.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, będą rozpatrywane tylko w przypadku
spisania w obecności pracownika firmy dostarczającej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru
przesyłki.
3. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia bądź kradzieży całości lub części przesyłki w transporcie.
4. Protokół szkody ma pełną moc jedynie wtedy, gdy został sporządzony w momencie doręczenia przesyłki.
5. Przyjęcie przez kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli nie wykonają Państwo wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostaje zamknięta.
6. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu,
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
7. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
9. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień
komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.


§5
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient
zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi, dokumentami i paragonem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie (koszt towaru + koszt wysyłki ) – czyli kwota jaka wpłynęła na konto.
6. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem zwrotu towaru pokrywa kupujący.
7. Pieniądze za zamówiony towar zostaną zwrócone przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty
otrzymania towaru przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym na numer rachunku bankowego lub adres podany w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Sklep nie będzie przyjmował paczek za pobraniem wysłanych z tytułu odstąpienia od umowy.
9. Towar odebrany osobiście nie podlega zwrotom z tytułu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy.
10. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po
usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy;
usług w zakresie gier hazardowych.


§6
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem firm
przewozowych jedynie w celu transportu zamówionych produktów.


§7
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu
(w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego
Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl